תוכן הענינים
הקדמה
כמה מילים על מבנה הספר
משפטי הראשון
משפטי השני
משפטי השלישי
משפטי הרביעי
משפטי החמישי
סיכומים
מפתח השמות
 
הדים בתקשורת
תגובת מבקר המדינה
תגובות מערכת המשפט
תגובת משטרת ישראל
 
לקריאת הספר
לרכישת הספר
   

 

משפטי החמישי    (לקריאת הפרק)
 
אגדות יפואיות
הדבר האמיתי מגיע
אגדה תל אביבית
פסק דינה של שופטת השלום שושנה אלמגור
תקופת ההמתנה
מודעה בידיעות אחרונות
ישיבת הערעור
פסק דינן של השופטות המחוזיות קובו, רובינשטיין ודותן
מתל אביב לירושלים דרך חיפה