תוכן הענינים
הקדמה
כמה מילים על מבנה הספר
משפטי הראשון
משפטי השני
משפטי השלישי
משפטי הרביעי
משפטי החמישי
סיכומים
מפתח השמות
 
הדים בתקשורת
תגובת מבקר המדינה
תגובות מערכת המשפט
תגובת משטרת ישראל
 
לקריאת הספר
לרכישת הספר
   

 

משפטי הרביעי    (לקריאת הפרק)
 
מסע התלאות פרק א
מסע התלאות פרק ב
מסע התלאות פרק ג
פסק דינה של השופטת המחוזית דרורה פלפל
אפילוג
 
לאחר צאת הספר