תוכן הענינים
הקדמה
כמה מילים על מבנה הספר
משפטי הראשון
משפטי השני
משפטי השלישי
משפטי הרביעי
משפטי החמישי
סיכומים
מפתח השמות
 
הדים בתקשורת
תגובת מבקר המדינה
תגובות מערכת המשפט
תגובת משטרת ישראל
 
לקריאת הספר
לרכישת הספר
   

 

משפטי השני    (לקריאת הפרק)
 
מכונית ראשונה עולה באש
החלטתו של השופט המחוזי עודד מודריק

 

מכונית שניה עולה באש

 

מנהל גימנסיה הרצליה
הבית על שפת המצוק